Skip to main content

USLUGE

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 250 m², te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Sva novogradnja mora biti C ili boljeg energetskog razreda.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

 • zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje
 • zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda
 • zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m2
 • industrijske zgrade, radionice, nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama
 • izdavanje uporabne dozvole, ako je zahtjev podnesen radi izdavanja:
  • uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.
  • uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.
  • uporabne dozvole za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
  • uporabne dozvole za građevinu koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja
  • uporabne dozvole za građevinu čiji je akt za građenje uništen

U mogućnosti smo izraditi energetski pregled i energetski certifikat za sve vrsta građevina. Uz svoju stručnost, napominjemo da za svaki energetski certifikat obavezno radimo terenski pregled i prikaz stvarnog stanja kroz detaljan proračun!

* Za energetsko certificiranje na području grada Sv. Ivana Zeline odobravamo dodatan popust!