Skip to main content

USLUGE

Građevinsko projektiranje

Za potrebe vlastitih glavnih projekata, ali i kao suradnici drugim arhitektonskim uredima u mogućnosti smo izraditi:

  • proračun konstrukcije na mehaničku otpornost i statičku stabilnost (projekt statike)
  • elaborat zaštite od požara
  • elaborat zaštite od buke
  • projekt racionalne uporabe energije – fizika
  • zgrade
  • projekt prilaza na javnu cestu
  • projekt vodovoda i kanalizacije