Skip to main content

Post Flag: Arhitektura

Zelina 1945. – 1980.

Geografski položaj Sv. Ivana Zeline, kao naselja smještenog na pola puta između Zagreba i Varaždina, oblikovao je grad od samog početka. Prostor današnjeg centra počeo se razvijati i grupirati oko crkve na vrhu brijega koja se spominje već oko 1200. godine. Ako se pokušamo zamisliti u srednjem vijeku kada je put od Zagreba do Varaždina trajao gotovo čitav dan, potpuno je jasan linearan razvoj grada duž prometnicu koja je prolazila obroncima Medvednice te tako zaobilazila poplavnu dolinu rijeke Lonje. Današnji prometni put je čvrsto utaban u 17.st. Tada se pojavila prva regulacija grada sa postavljenim...

Nastavi čitati