Skip to main content

Aparthotel – 3 masline

Više o projektu

  • PROJEKT: Aparthotel “Tri masline”
  • PROGRAM: stambeno
  • STATUS:
  • LOKACIJA:
  • BRUTO POVRŠINA:
  • GODINA: 2023.
  • PARTNERSKI PROJEKT: