Skip to main content

City Market Pregrada

,

Više o projektu

  • PROJEKT: City Market Pregrada
  • PROGRAM: stambeno/poslovno
  • STATUS: realizacija
  • LOKACIJA: Pregrada, Ulica Ljudevita Gaja
  • BRUTO POVRŠINA: 3300 m2
  • GODINA: 2021.
  • PARTNERSKI PROJEKT: Building d.o.o. Varaždin, Tesla d.o.o. Ivanec

Zgrada City Market Pregrada je koncipirana kao poslovno stambena zgrada koja će sadržavati sveukupno 3300m2 uporabnih površina, a sastojati će se od trgovačkog centra na dvije etaže od 1700m2, uredskog poslovnog dijela, te 13 elegantnih stanova od 45m2 do luksuznog penthousea od 160m2. Zgrada je oblikovana da se uklopi u estetiku zagorskog krajolika, a da svejedno naglasi svoj suvremeni koncept i raznolik sadržaj.  

Maleni grad na samom sjeverozapadu Hrvatske zaslužio je višenamjensku zgradu koja će biti pravi mali podcentar.

Što je suvremeno u ovoj zgradi? Sve. Uporabljuju se najmoderniji građevinski materijali i tehnike gradnje, a strojarski sustav biti će izveden putem zajedničke kotlovnice koju pogoni dizalica topline sa izmjenjivačem voda-zrak, tj. koristi dvije bušotine na samoj parceli ispod zgrade.

Navesti energetski razred stanova običnom korisniku ne daje mnogo informacija, ali ako Vam kažemo da proračunska potreba za energijom za grijanje stana u siječnju ne prelazi 350,00 kuna, saznali ste najveću prednost ove zgrade. Svi stanovi projektirani su prema pravilima niskoenergetske nZEB arhitekture.

Za prodaju: molimo Vas da kontaktirate investitorsku tvrtku na info@gradis.hr