Skip to main content

Penthouse u Gračanima

,

Više o projektu

  • PROGRAM: stan, interijer
  • STATUS: izvodi se
  • LOKACIJA: Zagreb, Gračansko polje
  • BRUTO POVRŠINA: 120m2
  • GODINA: 2019.

Kod projektiranja stanova koji će ići u najam potrebno je pripaziti na dva vrlo važna elementa:

  • stan mora biti atraktivan – od početka. Njegova atraktivnost može opravdati veću cijenu, postići prednost na tržištu i omogućiti lako iznajmljivanje.
  • stan mora biti funkcionalan – stalno. Njegova praktičnost i funkcionalnost omogućiti će da korisnik i nakon prvog dojma uživa u stanovanju i dugo ostane u stanu. 

Ovaj stan je spoj te dvije teme, sa posebnim naglaskom na kratak rok izvođenja radova, uređenja i prvog useljenja. Tako su izostale velike građevinske intervencije, a pronašli smo dovoljno elemenata za projektiranje koji su lako izvedivi i dostupni na tržištu.