Skip to main content
Objavljeno:

Energetska obnova obiteljskih kuća

Nakon pauze od gotovo 5 godina, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost najavili su natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Natječaj će biti otvoren U LJETU 2020. godine, te će prijave trajati 2 mjeseca.

Svu dokumentaciju potrebnu za prijavu na ovaj natječaj možete ostvariti u suradnji sa našim uredom.

Kako bismo olakšali snalaženje u ovom natječaju pripremili smo kratku brošuru sa svim potrebnim informacijama:

1. UVOD – O JAVNOM POZIVU

 • Vlada je izradila izmjene i dopune programa energetske obnove obiteljskih kuća
 • Nacrt izmjena i dopuna se od 30.01.2020. nalazio na javnom savjetovanju putem vladinog web portala eSavjetovanje.
 • Prema nacrtu, do kraja ožujka se očekuje raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća
 • Izvor svih informacija vezanih uz energetsku obnovu obiteljskih kuća u ovoj brošuri je navedeni nacrt, te odluka Vlade RH: LINK

2. ŠTO SE SUFINANCIRA?

 • napomena za mjeru toplinske izolacije krovišta: Toplinska izolacija krovišta opravdani je trošak jedino ukoliko je potkrovlje grijani prostor. Ukoliko potkrovlje nije grijani prostor, opravdani trošak je toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu.
 • ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla se neće sufinancirati
 • Važna napomena za strojarske mjere i mjeru ugradnje FN elektrane:
  Strojarske i elektrotehničke mjere, a to su: ugradnja kotla na sječku/pelete, izvedba sunčanih kolektora, ugradnja dizalice topline i ugradnja FN elektrane će se sufinancirati jedino ukoliko će se izvoditi u kombinaciji sa barem još jednom građevinskom mjerom na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija vanjskih zidova, krovova, stropova, podova ili zamjena stolarije)

3. KOLIKO IZNOSI STOPA SUFINANCIRANJA?

 • stopa sufinanciranja za sve mjere iznosi 60 % neovisno o lokaciji obiteljske kuće
 • izrada energetskog certifikata neće se sufinancirati. Sufinacirat će se izvođenje radova koji su navedeni u tablici ispod, te su navedeni i maksimalni iznosi sufinanciranja.
 • Pregled svih mjera i maksimalni iznosi opravdanih troškova dani su u sljedećoj tablici:
Aktirnost energetske obnove Maksimalno dozvoljena jedinična cijena [kn/m2] Maksimalni iznos opravdanog troška [kn] Stopa sufinanciranja [%] Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu [kn]
Toplinska izolacija vanjske ovojnice Vanjski zid 350,00 100.000,00 60% 60.000,00
Ravni krov 500,00
Kosi krov 140,00
Pod 500,00
Zamjena vanjske stolarije 2.500,00 100.000,00 60% 60.000,00
Sunčani toplinski sustavi / 36.250,00 60% (samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici 21.750,00
Kotlovi na sječki / pelete / 36.250,00 21.750,00
Dizalice topline11 / 48.750,00 29.250,00
Fotonaponski sustavi / 91.250,00 54.750,00
 • građanima koji primaju zajamčenu minimalnu (socijalnu) naknadu sufinanciranje će iznositi 100%

4. UVJETI PRIJAVE NA POZIV

 • Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, a izvedeno stanje u skladu s dokumentima kojima se dokazuje legalnost.
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 bruto podne površine (BPP)
 • Najmanje 50% BPP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Energetski razred kuće (prema energetskom certifikatu, vrijednost QH,nd) mora biti D, ili niži za kontinentalni dio Hrvatske, tj. C, ili niži za primorski dio Hrvatske.
 • Podnostelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik

5. DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU

A) Dokumenti koje je potrebno dostaviti energetskom certifikatoru:

B) Dokumenti koje je potrebno dostaviti FONDU (sadržaj kuverte sa prijavom):

 • Dokaz legalnosti sa žigom pravomoćnosti – građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju
 • Izvadak iz zemljišne knjige (gruntovnica) – ne smije biti stariji od 30 dana od objave javnog poziva
 • Potvrda katastra o istovjetnosti čestica ako se broj čestice razlikuje na dokazu legalnosti i izvatku iz zemljišne knjige
 • Dokaz prebivališta – osobna iskaznica
 • Fotodokumentacija postojećeg stanja
 • Ispunjeni i potpisani prijavni obrasci, te potpisane izjave svih vlasnika i suvlasnika obiteljske kuće
 • Ponuda/e izvođača radova
 • Energetski certifikat
 • Izvješće o provedenom energetskom pregledu
 • Glavni projekt – samo ukoliko se radi prijava za FN elektranu

6. TIJEK PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 1. Potpisivanje ugovora o pripremi tehničke dokumentacije za javni poziv
 2. Obaveza investitora: Ispunjavanje web upitnika i dostava dokumenata pod točkom 5A
 3. Obaveza ureda: Terenski pregled obiteljske kuće
 4. Obaveza investitora: Prikupljanje dokumentacije potrebne za prijavu (legalnost, vlasništvo, katastar, osobna iskaznica)
 5. Obaveza ureda: Izrada energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu. Ispunjavanje tehničkog dijela prijavnog obrasca
 6. Obaveza investitora: Priprema dokumentacije i slanje na Fond

7. ŠTO NAKON PRIJAVE NA POZIV?

 • Odgovor Fonda u roku od 45 dana od zaprimanja potpune dokumentacije
 • U roku od 12 mjeseci nakon što Fond korisniku dostavi Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove, izvođač radova je dužan izvesti i potpuno dovršiti radove. Izvođenje radova: sklapa se ugovor o cesiji izvođaču, te je korisnik subvencije dužan uplatiti “svoj udio” izvođaču radova.
 • Nakon izvedenih radova izrađujemo Izvješće o završnom energetskom pregledu i izdajemo energetski certifikat obiteljske kuće nakon obnove
 • Nakon izrade energetskog certifikata potrebno je poslati svu potrebnu dokumentaciju u Fond za isplatu bespovratnih sredstava
 • U roku od 30 dana od kad Fond primi urednu i potpunu dokumentaciju sa zahtjevom za isplatu sredstava, Fond će isplatiti bespovratna sredstava na račune izvođača radova.

Za dodatne informacije, molimo Vas da nam se obratite putem kontakt obrasca.