Skip to main content
Objavljeno:

Obnova konstrukcije CFRP platnom

Prilikom izvođenja energetske obnove zgrade javne namjene u Svetom Ivanu Zelini bilo je potrebno skinuti sve slojeve vlagom oštećene fasade. Ono što se činilo kao površinska pukotina je postalo iznimno veliki problem, jer su uočene konstruktivne pukotine kroz armirano betonsku gredu ulaznog trijema. Kako se radi o gredi koja nosi kat i dio krovišta, radilo se o oštećenju koje je bilo potrebno sanirati.

Sanacija:

– postojeća konstrukcija je očišćena, te su uklonjeni svi “mekani” slojevi. Nakon toga pristupilo se antikorozivnoj zaštiti armature. Otvorena pukotina presvučena je cementnim mortom, te su ugrađeni ventili za injektiranje epoksidne smole. Pumpama visokog pritiska ubrizgano je ljepilo, a nakon 24 sata stvrdnjavanja, ova konstrukcija je zaštićena i presvućena FRP platnom uz premaz epoksidnom smjesom. Korišteni su MAPEI sustavi za ovu sanaciju.