Skip to main content

Algebra Osijek

Više o projektu

  • PROJEKT: Algebra Osijek
  • PROGRAM: poslovni prostor – obrazovni centar
  • STATUS: U realizaciji, useljivo u prvom kvartalu 2019.
  • LOKACIJA: Eurodom, OSIJEK
  • BRUTO POVRŠINA: cca 200m2
  • GODINA: 2018.

Za novi poslovni i obrazovni centar Algebre u Osijeku izradili smo analize za odbir lokacije, a nakon toga idejni i glavni projekt dovođenja do konačne namjene prostora unutar Eurodom centra.

Novi prostori sastojati će se od tri učionice sa ukupno 75 učeničkih mjesta i upisnog centra. Svi prostori će biti opremljeni najsuvremenijom i najugodnijom tehničkom opremom za kondicioniranje mikroklimatskih uvjeta, kao novom tehničko komunikacijskom opremom za nastavu. Arhitektonski je prostor osmišljen kao dva odvojena segmenta – učenički i upravni dio, sa polutransparetnim staklenim pregradama prema zajedničkom hodniku. Održavanje nastave je vidljivo i prolaznicima, a atraktivnost prostora je osigurana korištenjem prepoznatljivih elemenata Algebrinog brand-a. Novi prostor će dvostruko povećati postojeće Algebrine kapacitete za održavanje nastave u Osijeku.